Accueil
la route / de weg
la maison /de woning
la maison /de woning
Sanitaires
equipement
les jeux/speeltuin
environs- omgeving
De Haan - Bredene
info
contact

 

                                                                                                               De Haan en zijn dorpjes -  Le Coq et ses villages                        

 Klemskerke ( klemskerke-dorp + De Haan centrum-deels &  gehucht - le hameau Vosseslag), Vlissegem ( Vlissegem-dorp + De Haan centrum-deels), Wenduine (Wenduine + Harendijke )

   De Haan bestaat uit de deelgemeenten Klemskerke ,Vlissegem en Wenduine                            Le Coq est constitué de l'arrondissement Klemskerke, Vlissegem et Wenduine

De Haan

         

Le Coq

De geschiedenis leert ons dat De Haan een gehucht bij de zee was, gelegen op het grondgebied van twee der oudste polderdorpen: Klemskerke (1003) en Vlissegem (988).
Het gehucht genoot een goede bescherming tegen het watergeweld dankzij een brede duinengordel.

De dorpskern van Wenduine ligt aan de kust. De oude landelijke dorpskernen van Klemskerke en Vlissegem liggen enkele kilometer landinwaarts. Het recentere centrum van de gemeente,De Haan Centrum, is geen aparte deelgemeente, maar ligt langs de kustlijn op het grondgebied van Klemskerke en Vlissegem en telt ruim 5000 inwoners. Op het grondgebied van Klemskerke ligt nog het gehucht Vosseslag, waarvan de bebouwing verder loopt tot in Bredene.In het oosten van Wenduine ligt de kleine woonkern Harendijke, dat deel uitmaakt van de bebouwing rond buurgemeente Blankenberge

  L'histoire nous apprend que De Haan était un hameau près de la mer, situé sur le territoire des deux villages les plus anciens des polders: Klemskerke (1003) et Vlissegem (988).
Ce hameau restait protéger de la mer grâce aux larges dunes environnantes

Le centre du village de Wenduine est situé a la cote.Les anciens centres des villages ruraux  de Klemskerke & Vlissegem sont situé a quelques kilometres a l'interieur des terres.La partie plus recente de la commune, De Haan Centre,n'est pas un village apart, mais ce trouve sur la ligne cotiere sur le territoire de Klemskerke & Vlissegem et compte plus de 5000 hab.Sur le territoire de Klemskerke ce trouve aussi le hameau, Vosseslag, dont les constructions vont jusqu'a Bredene. A l'est de Wenduine se trouve le quartier Harendijke, qui fait partie des constructions autour de la commune voisine Blankenberge 

 

De Haan - Le Coq

De Haan

   

Vlissegem 

   

Klemskerke

 

 Wenduine

 

Harendijke

 

Vosseslag

    

   

Wenduine

 

Vlissegem

 

       

Klemskerke

 

de spionkop, 31m de haut a Wenduine

 

de spionkop van  Wenduine 31m hoogte

         

                                                                                                                                                          Bredene

                =>   bredene -dorpbredene -badbredene - sas (sas-slijkens),  zijn wijken, sont des quartiers

                    bredene - duinen , bredene - aan - zee zijn gehuchten, sont des lieux-dits

 

                                                       Bredene

         

                                                     Bredene

Bredene heeft geen deelgemeenten. Het centrum van Bredene bevindt zich bijna twee kilometer van de kustlijn. Tegen de zee bevindt zich een toeristische kern, Bredene-Bad. In het zuiden van de gemeente, ingesloten tussen de spuikom van Oostende en het kanaal Brugge-Oostende ligt een derde kern Sas-Slijkens.

Deze drie zijn aparte parochies, maar de bebouwing vormt bijna één doorlopende verstedelijkte kern, die bovendien aansluit met de haven en de Vuurtorenwijk in Oostende. Langs de kust loopt in het oosten van de gemeente de bebouwing van de woonwijk Vosseslag in De Haan door op grondgebied Bredene.
Tussen deze wijk en Bredene-Bad wordt de ruimte door campings ingenomen.

 

Bredene n'as pas d'arrondissements. Le centre de Bredene se trouve a presque  deux kilometres de la côte. A la mer ce trouve le centre touristique, Bredene - Bad . Au sud coincé entre le spuikom d'Ostende et le canal Bruges - Ostende est situé le troisiéme centre, Sas - Slijkens.

Les trois sont des paroisses a part entieres, mais les constructions forment un noyau urbanisé continu, qui rejoint le port et le Vuurtorenwijk d'Ostende. Le quartier Vosseslag du Coq continue sur la commune de Bredene a l'est de la commune, le long de la côte.

Les campings occupent l'espace entre ce quartier et Bredene - Bad

Bredene - sas


  

 

 

winkelstraat - rue commerçante bredene bad

 

Bredene - Oostende

 
 

watermolen in bredene -dorp / château d'eau a bredene dorp

 

 

 

 

   

         

bredene -duinen

 

bredene aan zee

 


 

bredene

 

       

de duinen - les dunes

 

bredene bad

 

"het paviljoentje" te / a bredene -duinen

 


bredene bad